Nhà gái để lộ bức ảnh đầu tiên Nhuệ Giang e ấp đứng cạnh Xuân Trường ở lễ ăn hỏi

Nhà gái để lộ bức ảnh đầu tiên Nhuệ Giang e ấp đứng cạnh Xuân Trường ở lễ ăn hỏi

Sau bữa tiệc gia đình, chú của Nhuệ Giang đã đăng những bức ảnh chụp hai nhân vật chính. Xuân Trường