xứ catalan tuyên bố độc lập

xứ catalan tuyên bố độc lập

Xứ Catalan độc lập, Barcelona cân nhắc gia nhập bến đỗ mới đầy bất ngờ【xứ catalan tuyên bố độc lập】: