MC truyền hình xác nhận thấy tỷ phú Thái Lan bước lên chiếc trực thăng gặp nạn, tiếng nổ có thể nghe thấy từ studio bình luận

MC truyền hình xác nhận thấy tỷ phú Thái Lan bước lên chiếc trực thăng gặp nạn, tiếng nổ có thể nghe thấy từ studio bình luận

Tiếng nổ có thể nghe thấy từ studio bình luận.Daily Mail đăng tải một đoạn video clip hơn 20 giây, g