Chủ tịch Lazio bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do vi phạm quy định xét nghiệm COVID-19

Chủ tịch Lazio bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do vi phạm quy định xét nghiệm COVID-19

Ngoài ra, tòa án liên bang quốc gia Italia cũng đưa ra hình phạt đối với Fabio Rodia và Ivo Pulcini,