Cặp vệ sĩ đặc biệt của Ronaldo bị điều tra vi phạm pháp luật

Cặp vệ sĩ đặc biệt của Ronaldo bị điều tra vi phạm pháp luật

Sergio và Jorge Ramalheiro, cặp anh em song sinh đang làm nhiệm vụ vệ sĩ cho Cristiano Ronaldo và gi