Vợ đẹp của “hung thần” Việt Nam từng dính scandal lăng mạ bảo vệ

Vợ đẹp của “hung thần” Việt Nam từng dính scandal lăng mạ bảo vệ

Vợ Talaha lăng mạ bảo vệ sân bayChuyện xảy ra vào 5 năm trước. Một video có độ dài 55 giây được lan