Premier League-C Luo đã ghi được 3 bàn thắng liên tiếp, DeGiaya, Tạp chí Forest Hoàng đế của Manchester United 2-1 trong trang web cá cược bóng hài

Premier League-C Luo đã ghi ba bàn liên tiếp, De Gea, người đã giết Manchester United 2-1 [Situs Taruhan Bola Tercaya]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 9: 19 tháng 9 (Chủ nhật)Thời gian ở Anh