Roy Keane: “Đầu mùa còn tức giận chứ giờ chỉ là nỗi buồn. Một MU không có trái tim, không có tâm hồn”

Roy Keane: “Đầu mùa còn tức giận chứ giờ chỉ là nỗi buồn. Một MU không có trái tim, không có tâm hồn”

“Khọng còn sự tức giận nữa, bây giờ tôi nghĩ đó chỉ là nỗi buồn. Nhìn vào MU hiện nay là đội bóng vô