rất đẹp

rất đẹp

Trượt danh hiệu, Ronaldo bất ngờ c những lời “rất đẹp” cho Messi【rất đẹp】:Ronaldo đã có những lời rấ