Pep Guardiola và Lionel Messi: Khi chân ái là dành cho nhau

Pep Guardiola và Lionel Messi: Khi chân ái là dành cho nhau

Mối lương duyên giữa Pep Guardiola và Lionel MessiTừ trước khi Guardiola dẫn dắt đội 1 của Barcelona

Pep Guardiola, Man City và cú ăn 5: Mục tiêu của Đấng toàn năng

Pep Guardiola, Man City và cú ăn 5: Mục tiêu của Đấng toàn năng

Trong thời gian dài, Premier League được coi là một thế giới riêng biệt để trở thành thách thức lớn