Thu Nhi góp mặt trong top 10 vận động viên tiêu biểu năm 2021

Thu Nhi góp mặt trong top 10 vận động viên tiêu biểu năm 2021

Theo kết quả bình chọn vận động viên tiêu biểu năm 2021 của TC Thể dục, thể thao, Nguyễn Thị Thu Nhi