Người dân Thủ đô hưởng ứng Lễ phát động đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31

Người dân Thủ đô hưởng ứng Lễ phát động đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31

Sáng 11.4, Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á” đã diễn ra