Tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải nữ Đông Nam Á 2022

Tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải nữ Đông Nam Á 2022

Sau gần 10 ngày nghỉ ngơi, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại vào ngày 30.5 tại T