Hội tuyển thủ Việt Nam dạo chơi Australia, nghêu ngao hát cực vui

Hội tuyển thủ Việt Nam dạo chơi Australia, nghêu ngao hát cực vui

Tuyển thủ Việt Nam nghêu ngao hát trên đường khuya ở Australia (Video: Trợ lý Lê Huy Khoa)Nguyên Mạn