Đông Nam Á mở hội: Thái Lan & 2 "ông lớn" tiếp bước Việt Nam đoạt vé Asian Cup

Đông Nam Á mở hội: Thái Lan & 2 "ông lớn" tiếp bước Việt Nam đoạt vé Asian Cup

Thái Lan, Indonesia, Malaysia là những đại diện Đông Nam Á tiếp theo gi&a