Trần Văn Thảo tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho SEA Games 31

Trần Văn Thảo tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho SEA Games 31

Trần Văn Thảo từng bắt đầu với hệ quyền anh nghiệp dư trong màu áo tuyển TP. HCM trong những năm đầu