CHÍNH THỨC: Premier League ra tuyên bố quan trọng

CHÍNH THỨC: Premier League ra tuyên bố quan trọng

Premier League đã ra quy định mới, nhằm thắt chặt an ninh và đảm bảo an toàn ch