Bia Sài Gòn xuất hiện trên áo đấu của nhà cựu vô địch Premier League

Bia Sài Gòn xuất hiện trên áo đấu của nhà cựu vô địch Premier League

Trang chủ của CLB Leicester City vừa đưa ra thông báo Bia Sài Gòn, một thương hiệu của Việt Nam, đã