Messi mở tiệc chia tay Barca

Messi mở tiệc chia tay Barca

Sergio Aguero là một trong số khách mời. “Chúc cậu những gì tốt đẹp nhất, dù điều gì đến đi nữa”, tâ